TBMM Darbeler ve Muhturaları Araştırma Komisyonuna Sunulan Rapor

68'liler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan TBMM de kurulan Darbeler ve Muhturaları Araştırma Komisyonu’nun İstanbul'a gelen üyelerinin Dolmabahçe Sarayı’ndaki heyetine özellikle 27 Mayıs ve 12 Mart günlü askersel girişimleri konusunda görüşlerini açıkladı.

 Targan heyete yaptığı görüş ve açıklamalarında özetle şu konuları dile getirdi:

* Komisyon devrimlerle darbeleri aynı torbanın içine koyarak tarihsel ve bilimsel açıdan bir hata işlemiştir.

* Bu bağlamda 27 Mayıs 1960 askersel girişimi bir darbe değil devrimdir.

* Bu tarihsel ve toplumsal gerçeğin en önemli kanıtı 61 Anayasasıdır ve bu anayasa bir hukuk anıtı niteliğindedir.

* Bu Anayasayla toplumsal ilerlemenin ve gelişmekte olan üretim güçlerinin önündeki engellerin önemli bir bölümü ayıklanmıştır.

* 27 Mayıs'ı izleyen süreçte özellikle işçi ve emekçilerin ekonomik, demokratik, politik hak ve özgürlükleri konularında ciddi ilerlemeler yaşanmıştır.

* Osmanlı dönemi de dahil Türkiye'nin yakın tarihinde ilk kez sosyalistler parlamentoya girme olanağı elde etmişler ve böylece sosyalizm görüş ve düşüncesi yine yakın tarihimizde ilk kez toplumsal bir meşruiyet kazanmıştır.

* Devlet Planlama Teşkilatı kurularak üretim ve yatırımların toplumun önceliklerine göre planlı bir biçimde yapılması öngörülerek "sosyal devlet" anlayışına önemli vurgular yapılmıştır.

*Üniversiteler başta olmak üzere öğretim ve eğitim kurumları çağdaş ve bilimsel temellere dayanan bir özerk yapıya kovuşturulmuştur.

* İşçilere grev yapma hakkını da içine alan yeni bir toplu sözleşme anlayışı tanınmış, yine bu bağlamda Türkiye'de ilk kez sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine dayanan örgütlenmelere olanak sağlanmıştır.

27 Mayıs’tan sonra gelen 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri ise özü itibariyle işçi ve emekçiler başta olmak üzere geniş toplum kesimlerinin 27 Mayısla elde ettikleri hak ve özgürlükleri geri almayı hedefleyen karşı devrim hareketleridirler ve her iki karşı devrimin gerisinde dış dinamiklerin rolü oldukça büyüktür.

ÖZENLE VURGULAMAK GEREKİRSE 12 MART VE 12 EYLÜL ASKERSEL KARŞI DEVRİM FAŞİST DARBELERİ YAPILDIKLARI TARİHSEL DÖNEMLER İTİBARİYLE SOĞUK SAVAŞ YILLARINA DENK DÜŞTÜKLERİ NEDENİYLE BİRER NATO OPERASYONLARIDIR VE TEMELDE HEP SOLUN TEMİZLENMESİ HEDEFLENMİŞTİR..

 

Türkiye'de artık darbe olmaz diyenlere ise son sözümüz şu olacaktır. Türkiye emperyalizme ve onun askersel örgütü NATO'ya bağlı kaldığı sürece karşı devrimci darbelere potansiyel olarak hep gebe kalacaktır.

Darbeler ve Muhturaları Araştırma Komisyonu

 

Ahmet TOPTAŞ                 CHP Afyon Milletvekili

Özkan YENİÇERİ              MHP Ankara Milletvekili

Cengiz YAVİLİOĞLU         AKP Erzurum Milletvekili

Enver YILMAZ                    AKP İstanbul Milletvekili

Şirin ÜNAL                         AKP İstanbul Milletvekili

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015, Afyon'dan İzmir'e 14 günde 22 ilde düzenlenen anma faaliyetleri ile gerçekleştirildi.
Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2001

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2001

2001 senesinde düzenlediğimiz Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü hakkındaki, haberler, yazılar, fotoğraflar
Ergin Konuksever Belgeseli

Ergin Konuksever Belgeseli

'Son Süvari', yönetmen Dilşat Zülkadiroğlu'nun gözünden Ergin Konuksever'in hayatını ve 68 hareketine katkılarını anlatıyor.
All for Joomla All for Webmasters

68'liler Birliği Vakfı
Kurabiye sok. No 9 Kat 3
Beyoğlu, İstanbul / Türkiye

+90 (212) 243-8624
+90 (537) 487-7290
+90 (532) 204-8029

iletisim@68lilerbirligivakfi.org

http://www.twitter.com/68liler

http://www.facebook.com/68lilerbirligivakfi 

68'lilerin Devrim Andı

Biz devrimciler olarak...
Sayımızın azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan,
bıkmadan, yılmadan, yorulmadan
TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN;
bizi mahvetmek isteyen emperyalizme,
bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı,
son nefesimize kadar mücadele edeceğimize,
devrimci şerefimiz üzerine ant içeriz.

100 TL BAĞIŞ

100

TOPLANTILARA KATKI

100 TL katkınız
vakfımızın toplantılarına güç katacak.

Bağış

500 TL BAĞIŞ

500

TANITIMA KATKI

500 TL katkınız
vakfımızın tanıtımına güç katacak.

Bağış

1000 TL BAĞIŞ

1000

ETKİNLİKLERE KATKI

1000 TL katkınız
vakfımızın etkinliklerine güç katacak.

Bağış