Referandum'da neden Hayır?

Basınımızın Sayın Temsilcileri, Değerli Medya Mensupları 

68'LİLER BİRLİĞİ VAKFI olarak ülkemizin saygı değer aydın, sanatçı, yazar, akademisyen ve demokratik kitle örgüt temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan ve amacı 12 Eylül'de yapılacak olan çakma Anayasa Referandumuna neden Hayır dediğimizi açıklayacağımız basın toplantımıza hoş geldiniz. 

Neden HAYIR diyeceğimizin gerekçelerini, fazla zamanınızı almamak için satır başlarıyla şöyle sıralayabiliriz:

• Anayasalar, dünyanın her ülkesinde, en geniş toplum kesimlerinin katılımıyla hazırlanan ve bunların görüş ve istemlerinin içinde yer aldığı birer toplumsal sözleşmelerdir.12 Eylülde referanduma sunulan Anayasa Değişikliği Paketi böylesi bir bütünlükten yoksun, hazırlanışıyla ve toplum önüne koyuluş biçimiyle salt AKP tarafından oluşturulan, hatta dayatılan bir cemaat sözleşmesi niteliğindedir. 

• Bu çakma anayasa taslağı ile AKP, toplumun tüm kesimlerini kucaklamak şöyle dursun, kendi geleceğini kurtarmak ve giderek totaliter, baskıcı ve din temellerine dayalı bir yönetim biçimini egemen kılmayı amaçlamaktadır. 

• Dolayısıyla kişi hak ve özgürlüklerini genişleten, güvence altına almayı hedefleyen bir yanı da yoktur. Çağdaş hukuk devleti anlayışını da dışlayan bir anlayışın ürünüdür. 

• Çağdaş hukuk devletlerinde üç ana kuvvet toplumsal yönetimin temelini oluşturur ve bunlar yasama, yürütme ve yargı olmak üzere kuvvetler ayrılığı ilkesine göre çalışır. 

• Bu anayasa paketinde bu temel ilke çiğnenmekle kalmıyor, bu üç kuvvet tamamen yürütmenin, yani iktidarı elinde tutan partinin emrine veriliyor. Bu anayasayla Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında yapılmak istenen değişikliğin özünde de bu yatmaktadır. Ve bunun gerçekleşmesi durumunda Türkiye hukuk devleti olmaktan çıkıp bir vesayet devletine dönüşecektir. 

• Bu anayasa paketi işçilere, memurlara ve çalışan geniş halk kesimlerine ekonomik demokratik hak ve özgürlükler vermek şöyle dursun, onların örgütlenme ve sendikal haklarına da dolaylı yoldan kısıtlamalar getirmektedir. Bunun yerine tekellerin ve egemen güçlerin imparatorluğunu pekiştirecek bir yapı geliştirilmesinin nesnel zemini yaratılmak istenmektedir. 

• Bunun varacağı son durak da faşizmdir. AKP iktidarı 12 Eylül faşist Anayasasının arkasına sığınarak bu niyetini perdeleyerek halkı kandırma yolunu tutmuş ve yandaş medyasının da katkılarıyla seçmenleri adeta bir ideolojik bombardımana tabi tutmuştur. 

• Faşizm olgusu emperyalizmden ayrı düşünülemez. Nitekim AKP hükümetinin başı,bir Amerikan emperyalizmi projesi olan Büyük Orta Doğu Projesinin (BOP) eş başkanı olduğunu yıllar önce ilan etmiş, böylece AKP'in emperyalizmle nasıl bir göbek bağı içinde olduğunu bu söylemiyle ispat etmiştir. Dolayısıyla 12 Eylülde halkın onayına sunulan bu çakma anayasa özü itibariyle bir sömürge anayasasıdır.

İşte bizler bu temel nedenlere dayanarak, TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE istemiyle bu tezgaha gelmiyor, 12 Eylül Referandumunda oylarımız Hayır olacak diyoruz. 

Sönmez TARGAN
Vakıf Başkanı

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015, Afyon'dan İzmir'e 14 günde 22 ilde düzenlenen anma faaliyetleri ile gerçekleştirildi.
Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2001

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2001

2001 senesinde düzenlediğimiz Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü hakkındaki, haberler, yazılar, fotoğraflar
Ergin Konuksever Belgeseli

Ergin Konuksever Belgeseli

'Son Süvari', yönetmen Dilşat Zülkadiroğlu'nun gözünden Ergin Konuksever'in hayatını ve 68 hareketine katkılarını anlatıyor.
All for Joomla All for Webmasters

68'liler Birliği Vakfı
Kurabiye sok. No 9 Kat 3
Beyoğlu, İstanbul / Türkiye

+90 (212) 243-8624
+90 (537) 487-7290
+90 (532) 204-8029

iletisim@68lilerbirligivakfi.org

http://www.twitter.com/68liler

http://www.facebook.com/68lilerbirligivakfi 

68'lilerin Devrim Andı

Biz devrimciler olarak...
Sayımızın azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan,
bıkmadan, yılmadan, yorulmadan
TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN;
bizi mahvetmek isteyen emperyalizme,
bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı,
son nefesimize kadar mücadele edeceğimize,
devrimci şerefimiz üzerine ant içeriz.

100 TL BAĞIŞ

100

TOPLANTILARA KATKI

100 TL katkınız
vakfımızın toplantılarına güç katacak.

Bağış

500 TL BAĞIŞ

500

TANITIMA KATKI

500 TL katkınız
vakfımızın tanıtımına güç katacak.

Bağış

1000 TL BAĞIŞ

1000

ETKİNLİKLERE KATKI

1000 TL katkınız
vakfımızın etkinliklerine güç katacak.

Bağış