Ak saçlılar

Şükran Soner / Cumhuriyet - 27 Kasım 2007

Ben bir başıma iki günde üç yerde yapılan etkinliğe katılmışsam, bana gelen duyurulardan sadece İstanbul'da onun üstünde söyleşi ya da panel düzenlemiş onlarca örgüt söz konusu ise.. Bir tek bu hafta sonunda ülke çapında yüzlerce sivil toplum örgütü, aynı ortak kaygılar, tepkiler çerçevesinde kamuoyu oluşturmak, ne yapılabileceği sorusuna yanıt aramak üzere toplantı düzenlemişlerse, on binlerce yetişkin, aydın insan bu konuda kafa patlatmış demektir. Cumhuriyetin, laikliğin, Atatürk devrimlerinin, çağdaş yaşamın, ülkenin geleceğinin tehdit altında olduğu algılaması, bir şeyler yapılması gerektiği sorumluluk duygusu sanıldığından çok daha hızla kitlelere yayılıyor...

Siyasal, sendikal, sivil toplum örgütlenmeleri aslında tehdit algılamasını yaratan, çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan olumsuz gelişmelerin önlenmesinde değil sadece, olup bitenin kavranmasında bile olayların gerisinde kalıyorlar. Bire bir yaşamda yüz yüze gelinen gerçekler, toplumsal birikim, değerler, algılamalarla birleşince bireylerdeki kıvılcımı, örgütlenmelerden daha önce ve etkin yaratıyor. Daha doğrusu olumsuz gelişmeler öylesine hızla bireylerin yaşamlarına yansıyor ki., bireyin kendisi ve ailesi için tehdit algılaması, örgütlerin önüne geçiyor...
***
Üniversite mezunu, ihtisas yapmış gencine bile iş bulamayan aile bireylerinin, kendi yaşamlarındaki hızlı yoksullaşma, yoksunlaşmayı; kredi kartlarına, taksitlere ipotekli yaşam, gelecek kaygılarını, iş bulabilenlerinin çok düşük ücretler ve çok ağır koşullarda kölelik düzeninde çalıştırılmalarını zaten öğrenmelerine' gerek yok.. İnsan onurunu yok sayan kirli iş ilişkileri, çaresizlik, umarsızlık içinde özel yaşamları cendereye almış. Çoğunluk mutsuz, umutsuz; sevgiyi, insan olma hallerini unutmuş, ot gibi yaşamaya çalışıyor.. Medyatik algılama pespembe, ekonomik gelişmişlik olsa da birey kendi yaşamındaki tehdidi içinden duyuyor...

AKP iktidarı icraatları; ılımlı İslam, ABD, AB, dış güçler, içerden çok geniş bir yelpazede, kirli medya-sermaye-siyaset ilişkilerinde istenildiği kadar laiklik, insan haklarına saygılı, demokratik sınırlar içinde pazarlansın, bireylerin kendi yaşamlarında yüzleştikleri gerçekler var. Siyasal İslami dayatmaları tehdit olarak algılamayanlar, kendilerine nefes alacak alanlar yaratmak üzere, dayatılan ılımlı siyasal İslam yaşamına uygun şablona uymaya bakıyorlar; siyasal İslami yaşam dayatmasına uygun söyleme, göre selamlaşmaya, konuşmaya, giyinmeye, hele de kadınlar için örtünmeye özen gösteriyorlar. Tehdit olarak algılayanlar kaçışta, mahalle baskısı olarak tanımlanan bu baskılardan uzak kalabilecekleri daha dar yaşam alanlarını kendileri için oluşturmaya çalışıyorlar...

Terörün tırmanması, şehit cenazelerinin artması; kulak ardı edilmeye çalışılan, ülke sınırlarının, Cumhuriyetin korunmasına ilişkin ABD'nin Irak'ı işgali, BOP bağlantılı büyüyen tehdidi saklanamaz kıldı. Toplumsal tehdit algılaması, başkaldırısı da aynı etkinlikte büyüdü. Erdoğan hükümetinden sonra, kukla Irak yönetimleri, ABD, AB siyasileri de, bu başkaldırıyı görmezlikten gelememe noktasında, vitrinde kalsa da strateji, siyaset değişikliği yapmak zorundalar...
***
İşte yazımın başında sözünü ettiğim, ortak tehdit algılamaları çerçevesinde buluşmalar, dipten gelen dalganın anlamı bu. İster istemez 1968'in gençlik liderleri, bugünün ak saçlıları da, hafta sonu yaptıkları Birlik genel kurullarında, 1968 ruhlarını geri çağıran bir havadaydılar. Milyonlarca durumu sorgulayanların tepki duygularını çok iyi yansıttığı için, yazımı 68'liler Birliği 8. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesinden birkaç cümle, saptamayla bitirmek istiyorum:

"...Ortadoğu'da barışın biricik düşmanı 24 ülkeyi parçalamayı planlayan, buna Irak işgali ile fiilen girişen ABD emperyalizmidir.

Ülkemizi Kuzey Irak kukla devleti üzerinden parçalamayı hedefleyen emperyalist projeye karşı en etkili . cevap, ulusal birliğimizi esas alan, Türk-Kürt birliğini emek eksenli bir mücadele, örgütlemede gören, antiemperyalist devrimci bir siyasettir. Tarihimizin en yakıcı kararı ile karşı karşıyayız. Ya ulusal kurtuluşun, Cumhuriyetimizin iki asli unsuru Türkler ve Kürtler, emperyalizme, kapitalizme karşı birlikte kurtuluş için cesaretle atılacaklar ya da emperyalistlerin, işbirlikçi burjuva¬zinin ayaklan altında yok olacaklar...

Cumhuriyetin temel kurumlarını ele geçiren, ülkenin bütün kaynaklarını emperyalizme, işbirlikçilerine peşkeş çeken AKP şimdi de, kuracağı ılımlı Islamın altyapısını oluşturacak yeni bir sömürge anayasası hazırlığı içindedir. AKP'nin bütün saldırılarını her koşulda göğüsleyeceğiz, hiçbir özveriden kaçınmayacağız. Halkımızı bu yolda mücadeleye çağırıyoruz.

68'lilerin 40 yıl öncesinden bugüne döne döne vur¬gulayarak yılmadan uğrunda mücadele verdiği misyon, bağımsızlıkçı, halkçı laik ilkeleri esas alan programdır. Bu misyonu yerine getirme kararlılığımızı hay kırarak, bütün aydınlarımızı, halkımızı, vatanımız için, gerçek demokrasi için mücadeleye, örgütlenmeye çağırıyoruz..."

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015, Afyon'dan İzmir'e 14 günde 22 ilde düzenlenen anma faaliyetleri ile gerçekleştirildi.
Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2001

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2001

2001 senesinde düzenlediğimiz Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü hakkındaki, haberler, yazılar, fotoğraflar
Ergin Konuksever Belgeseli

Ergin Konuksever Belgeseli

'Son Süvari', yönetmen Dilşat Zülkadiroğlu'nun gözünden Ergin Konuksever'in hayatını ve 68 hareketine katkılarını anlatıyor.
All for Joomla All for Webmasters

68'liler Birliği Vakfı
Kurabiye sok. No 9 Kat 3
Beyoğlu, İstanbul / Türkiye

+90 (212) 243-8624
+90 (537) 487-7290
+90 (532) 204-8029

iletisim@68lilerbirligivakfi.org

http://www.twitter.com/68liler

http://www.facebook.com/68lilerbirligivakfi 

68'lilerin Devrim Andı

Biz devrimciler olarak...
Sayımızın azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan,
bıkmadan, yılmadan, yorulmadan
TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN;
bizi mahvetmek isteyen emperyalizme,
bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı,
son nefesimize kadar mücadele edeceğimize,
devrimci şerefimiz üzerine ant içeriz.

100 TL BAĞIŞ

100

TOPLANTILARA KATKI

100 TL katkınız
vakfımızın toplantılarına güç katacak.

Bağış

500 TL BAĞIŞ

500

TANITIMA KATKI

500 TL katkınız
vakfımızın tanıtımına güç katacak.

Bağış

1000 TL BAĞIŞ

1000

ETKİNLİKLERE KATKI

1000 TL katkınız
vakfımızın etkinliklerine güç katacak.

Bağış