Programlarımız

Programlarımız

Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

68'liler Birliği Vakfı, Türkiye'nin Tam Bağımsızlık ve Gerçek Demokrasi Mücadelesini güçlendiren ve etkin katkıda bulunan çeşitli çalışmalar planlar, düzenler.

Bu etkinlikler ile Türkiye'deki Ulusal, Toplumsal, Sınıfsal mücadele içinde bulunan güçlerin yakın geçmişteki deneyimler ve güncel gelişmeler ışığında bilinçlerini açmak, mücadelelerini güçlendirmek, geçmişte aşılmış ve yeni ortya çıkmış sorunlarla savaşımlarında yollarını açacak yöntemlerin araştırılmasında katkı sağlamaya çalışır.

Örgütsel ve bireysel planda devrimcilerin ideoloji, politika ve bilim ekseninde desteklenmelerini esas alır. Türkiye Devrimci Hareketinin ve özelde 68 Hareketinin algılanmasında toplumsal gerçeklikleri esas alır; 68 hareketinin önemli eylemlerini, çalışmaları ve kişilerini kamuoyuna tanıtıcı çalışmalar yapar.

Sosyal Medya

68'liler Birliği Vakfı olarak etkinliklerimiz internet sitemizde duyurulduğu kadar, ayrıca Facebook ve Twitter hesaplarımız ile de halkımıza iletilmektedir. O adreslere üye olarak etkinliklerimizi daha detaylı takip edebilirsiniz.

http://www.twitter.com/68liler
http://www.facebook.com/68lilerbirligivakfi

Önemli Tarihler

Vakfımız, 68 Devrimci Hareketinin ve 68liler Birliği Vakfı’nın önemli gördüğüi belirli günlerde toplumu aydınlatma çalışmaları kapsamında; anma ve toplumsal hafızaya anımsatma etkinlikleri düzenler.

Yanısıra, ülke gündemine giren olumlu veya olumsuz sonuçlar yaratacak gelişmelere karşı örgütsel ve kuşak olarak destek verme yada eylemli olarak karşı çıkma tutumu alarak çeşitli eylemler, kampanyalar, toplantılar, medya aracılığı ile açıklamalar, programlar, yayınlar hazırlar; süreli-süresiz; yazılı veya görsel yayınlar çıkararak aydınlantma çalışmalarını sürdürür.

Bu eylemler:

Uğur Mumcu; Ahmet Taner Kışlalı, gibi siyasi cinayetlere kurban gitmiş aydınların;

Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi önderlerin;

12 Mart- 12 Eylül gibi Askeri darbeler; 2007 Ergenekon Saldırısı gibi Sivil Darbeler;

30 Mart- Kızıldere; 31 Mayıs- Nurhak vb.Devrimcilerin kıyıldığı olayların anlatılması ve anılması;

28 Nisan 1960; 9-10 Haziran 1969 gibi kitlesel Öğrenci eylemleri;

15-16 Haziran 1970 tarihli yığınsan İşçi Eylemleri; Gezi Eylemleri gibi Anti-faşist Demokratik kitlesel direnişlerin anlatılması ve açık ve kapalı salon toplantıları gibi çalışmalardır.

 

 

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü - Sonuç Bildirgesi

Emperyalizm ve işbirlikçileri Anadolu topraklarında bir kez daha perişan ve yok olacaktır!

Başında ABD’nin bulunduğu Batılı emperyalistler, “Küreselleşme” adını verdikleri gerici programı dünyaya dayattıkları günden bu yana, milli devletleri parçalamayı temel hedef haline getirdiler. Bu amaçla başta bölgemizde olmak üzere, ezilen ve gelişmekte olan ülkelerde etnik ve mezhepsel terör örgütlediler ve kışkırttılar.

Ülkemiz Türkiye 25 yıldır Batılı emperyalistlerin piyon örgütler kanalıyla bu oyunun sahnelendiği ülkelerden biri durumundadır. Ülkemize 2. Dünya Savaşı sonrasında NATO’suyla, askeri üsleriyle, ikili anlaşmalarıyla yeniden dalan Batı emperyalizmi, bir yandan ekonomik sömürgeleşmeyi dayatırken, diğer yandan da uniter devlet yapısını ve ulusal bütünlüğü parçalama programı yürüttüler.

20. yüzyılın emperyalizme karşı ilk milli kurtuluş savaşını vermiş olan ülkemiz 93 yıl sonra bugün yeniden bölünme ve sömürgeleşme tehdidi ile yüzyüzedir. Bugün ekonomik sömürgeleştirme programı, IMF gibi tefeci kuruluşlar ve borç tuzağı ile uygulanırken; bölme ve parçalama eylemleri de, öncelikle etnik ve dinsel temelli yerel piyon örgütleri ile aracılığı ile yürütülmektedir.

Amerikan emperyalizmi ve müttefikleri, Ortaçağ yobazlığını ve kurumlarını dirilterek, etnik ve dinsel temelli bölünme ve terörü kışkırtarak, dünyayı bir “Yeni Ortaçağ”a sürüklemeye çalışıyor. Ülkemizi ve bölgemizi, ekonomik ve siyasi kaos yaratarak denetim altına almak istiyor.

13 yıldır iktidarda olan BOP Eşbaşkanlığı siyasi partisi bu amaçlar iktidara taşındı. Yıllardır uyguladığı programlarla Türkiye’nin borç batağını derinleştirdi ve emperyalist finans merkezlerine bağımlılığını artırdı. Türkiye ekonomisi bugün yeniden ve çok büyük bir krizin sinyallerini veriyor.

AKP hükümetleri,  ABD odaklı ve “çözüm süreci” adı verilen siyasi programlarla etnik bölücülüğü besleyip büyüttü ve bugün yaşadığımız boyutlara ulaşmasına yol açtı. ABD’nin bölgede ve özellikle komşumuz olan Müslüman ülkelerde örgütlediği mezhepsel teröre destek verdi. Türkiye’yi bir terör üssü haline getirdi. 

Bölgemizdeki ve ülkemizdeki etnik ve dinsel terör, emperyalizm bölgeden kovulmadan ve bugünkü işbirlikçi hükümet yıkılmadan önlenemez.  PKK, IŞİD, Nusra vd terör örgütleri, ABD’nin bölgemizdeki piyon örgütleridir. Mecbur kalmadıkça bölgede kendi ordusuyla savaşmak istemeyen ABD’nin “kara gücü”dürler.

1960’lı yılların bağımsızlıkçılık ve devrimcilik fırtınasının temsilcisi olan 68’liler Birliği Vakfı öncülüğünde, 93 yıl önceki zaferin Afyon’dan İzmir’e uzanan hattını izleyerek İzmir’e ulaşan “Bölünmeye Karşı Birlik, Emperyalizme Karşı Direniş için Ulusal Bağımsızlık Yürüyüş”çüleri 9 Eylül günü, son işgalcinin de denize döküldüğü İzmir rıhtımından bütün dünyaya ilan ediyor!

Türkiye her türlü emperyalist denetim ve bağımlılıktan kurtularak yeniden tam bağımsız, laik ve özgür dünya ülkeleri topluluğunun onurlu bir üyesi olacaktır.

Etnik, dinsel, mezhepsel vb her türlü gerici terör milletin birliği ve desteği ile ezilecektir.

Halkımızı işsizliğe, yoksulluğa, borç batağına, sadakalara mahkûm eden bütün emperyalist kapitalist sistem dayatmaları reddedilecek ve yeniden Cumhuriyetin halkçı ekonomisine dönülecektir.

Yurttaşlarımız arasındaki etnik köken, dini inanç ve mezhep farklılıklarına dayanan bölünme, kışkırtma ve düşmanlıkları reddediyoruz. Bölücülüğün bu türlerini reddettiğimizi gibi, PKK terörüne tepki adı altında Kürt kökenli yurttaşlarımıza dönük düşmanlıkları ve bölücülüğün bu türünü de reddediyoruz.

Bu topraklardaki bin yıllık birlik ve kardeşliğin bozulmasına karşı mücadele edeceğiz.

Başta ABD olmak üzere emperyalistlerin bölgemizden elini çekmesini istiyoruz. Komşularımızla ülkelerin bağımsızlık ve bütünlükleri temelinde barış, dostluk ve dayanışma istiyoruz.

Kahrolsun ABD emperyalizmi!

Yaşasın Tam Bağımsızlık ve Gerçekten Demokratik Türkiye!

 

68’liler Birliği Vakfı              

TGB      

TÜMÖD    

Eğitim İş İstanbul 3 ve 4, Ankara 1, İzmir 1 No’lu Şubeleri

CKD

ADD

CUMOK

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2015, Afyon'dan İzmir'e 14 günde 22 ilde düzenlenen anma faaliyetleri ile gerçekleştirildi.
Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2001

Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü 2001

2001 senesinde düzenlediğimiz Ulusal Bağımsızlık Yürüyüşü hakkındaki, haberler, yazılar, fotoğraflar
Ergin Konuksever Belgeseli

Ergin Konuksever Belgeseli

'Son Süvari', yönetmen Dilşat Zülkadiroğlu'nun gözünden Ergin Konuksever'in hayatını ve 68 hareketine katkılarını anlatıyor.
All for Joomla All for Webmasters

68'liler Birliği Vakfı
Kurabiye sok. No 9 Kat 3
Beyoğlu, İstanbul / Türkiye

+90 (212) 243-8624
+90 (537) 487-7290
+90 (532) 204-8029

iletisim@68lilerbirligivakfi.org

http://www.twitter.com/68liler

http://www.facebook.com/68lilerbirligivakfi 

68'lilerin Devrim Andı

Biz devrimciler olarak...
Sayımızın azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan,
bıkmadan, yılmadan, yorulmadan
TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN;
bizi mahvetmek isteyen emperyalizme,
bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı,
son nefesimize kadar mücadele edeceğimize,
devrimci şerefimiz üzerine ant içeriz.

100 TL BAĞIŞ

100

TOPLANTILARA KATKI

100 TL katkınız
vakfımızın toplantılarına güç katacak.

Bağış

500 TL BAĞIŞ

500

TANITIMA KATKI

500 TL katkınız
vakfımızın tanıtımına güç katacak.

Bağış

1000 TL BAĞIŞ

1000

ETKİNLİKLERE KATKI

1000 TL katkınız
vakfımızın etkinliklerine güç katacak.

Bağış